Hart & Ziel Schiebroek


Onze tijd vraagt om bezinning en verdieping. De Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek biedt een brede programmering aan onder de noemer Hart & Ziel Schiebroek. Bedoeld voor iedereen. Een plek van ontmoeting. Om met anderen stil te staan bij de wezenlijke dingen van het leven. Om in deze tijd vol onzekerheid en vragen nieuwe inspiratie op te doen.

We werken aan een programmering met verschillende gezichten:
– muziek, kunst, schoonheid
– spiritualiteit, stilte
– bezinning op actuele thema’s
– ontmoeting en open staan voor elkaar

Benieuwd naar het programma?
Onze eerstvolgende activiteit is op donderdag 9 maart Thema-avond: kind-zijn in Schiebroek
Basisschooldirecteuren uit onze wijk vertellen wat zij tegenkomen. Wat zijn de ingewikkelde kanten van opvoeden anno nu, maar ook: wat zijn de mooie ontwikkelingen? Kijk in de agenda voor meer informatie en het complete overzicht van onze activiteiten.