Agenda

Zaterdag 18 februari 2023, 15:00 uur | Zaterdagmiddagconcert ‘Rondom Reger’
Concert door sopraan Elma Dekker en organist Iddo van der Giessen met muziek van de 150 jaar geleden geboren Max Reger. De toegang is vrij, met collecte na afloop.

Donderdag 9 maart 2023, 20:00 uur | Thema-avond: kind-zijn in Schiebroek
Deze avond gaat over kind-zijn in deze tijd. De basisschooldirecteuren uit onze wijk vertellen wat zij tegenkomen. Wat zijn volgens hen de uitdagingen voor kinderen? Waar lopen gezinnen tegenaan? Wat zijn de ingewikkelde kanten van opvoeden anno nu, maar ook: wat zijn de mooie ontwikkelingen?

Door hun verhalen zien we iets van hoe onze samenleving in elkaar zit. Op de basisschool komt immers de hele breedte van de samenleving langs: ieder kind gaat naar school. Tegelijk maakt het nogal wat uit over welke van onze scholen we het hebben. In de verschillende hoeken van Schiebroek ziet het leven er anders uit. Goed om het daarover te hebben, maar vooral ook: goed elkaar te ontmoeten en elkaars verhalen te horen.

De directeuren van onze basisscholen komen hierover vertellen en gaan in gesprek, met elkaar en met de aanwezigen. Een interactieve avond die aan het denken zet. Inloop vanaf 19:30 uur, programma van 20:00 tot 21:30 uur.

Donderdag 30 maart, 19:30 uur | Taizé viering
Gebedsviering met lezingen, gebeden, veel stilte en geliefde Taizé liederen: eenvoudige liederen met korte, krachtige teksten die meermaals herhaald worden.
Meer informatie over Taizé vind je op de website van Taizé in Nederland.

Zaterdag 26 augustus 2023, 15:00 uur | Zaterdagmiddagconcert ‘Spanish Summer’
Concert door gitarist George Reijnders en organist Iddo van der Giessen vol Spaanse muziek. De toegang is vrij, met collecte na afloop.

Zaterdag 4 november 2023, 15:00 uur | Gedachtenisconcert
Orgelconcert door Iddo van der Giessen als onderdeel van de Week van Herinnering die sinds enkele jaren in Schiebroek wordt gehouden. De toegang tot dit concert is vrij, met collecte na afloop.