Agenda

Donderdag 9 maart 2023, 20:00 uur | Thema-avond: kind-zijn in Schiebroek
Deze avond gaat over kind-zijn in deze tijd. Basisschooldirecteuren uit onze wijk vertellen wat zij tegenkomen. Wat zijn volgens hen de uitdagingen voor kinderen? Waar lopen gezinnen tegenaan? Wat zijn de ingewikkelde kanten van opvoeden anno nu, maar ook: wat zijn de mooie ontwikkelingen?

Door hun verhalen zien we iets van hoe onze samenleving in elkaar zit. Op de basisschool komt immers de hele breedte van de samenleving langs: ieder kind gaat naar school. Tegelijk maakt het nogal wat uit over welke van onze scholen we het hebben. In de verschillende hoeken van Schiebroek ziet het leven er anders uit. Sommige gezinnen hebben direct met armoede te maken, andere worstelen met prestatiedruk of het gebrek aan tijd en aandacht voor elkaar. Gemakkelijke oplossingen of antwoorden zijn er niet zomaar, maar het is goed om het erover te hebben: je herkent vaak meer in elkaar dan je dacht.

De directeuren van onze basisscholen komen erover vertellen en gaan in gesprek, met elkaar en met de aanwezigen. Een interactieve avond die aan het denken zet. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur, programma van 20:00 tot 21:30 uur.

Iedereen is welkom, toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig, wel prettig, graag via info@hartenzielschiebroek.nl.

Donderdag 30 maart, 19:30 uur | Taizé-viering
Gebedsviering met lezingen, gebeden, veel stilte en geliefde Taizé liederen: eenvoudige liederen met korte, krachtige teksten die meermaals herhaald worden.
Meer informatie over Taizé vind je op de website van Taizé in Nederland.

Zaterdag 15 april 2023, 15:00 uur | Zaterdagmiddagconcert ‘Pasen met Bach’
Orgelconcert met muziek van Johann Sebastian Bach op de zaterdag na Pasen. Topwerken van Bach, bewerkingen van ‘Christ lag in Todesbanden’, en Bach door de ogen van Max Reger. Toegang vrij, collecta na afloop.

Zaterdag 26 augustus 2023, 15:00 uur | Zaterdagmiddagconcert ‘Spanish Summer’
Concert door gitarist George Reijnders en organist Iddo van der Giessen vol Spaanse muziek. De toegang is vrij, met collecte na afloop.

Zaterdag 4 november 2023, 15:00 uur | Gedachtenisconcert
Orgelconcert door Iddo van der Giessen als onderdeel van de Week van Herinnering die sinds enkele jaren in Schiebroek wordt gehouden. De toegang tot dit concert is vrij, met collecte na afloop.